S5 MP3 Player - плагин joomla Mp3
ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ፣ ኣሜን።
ዝኸብርኩም ህዝቢ-ክርስትያን፣ ሰላም ንዓኹም ይኹን ክልተ ሕቶታት ኣለዋኒ።

ምሥጢረ ክህነት

ሕድገት

ጸጋ ቅዱስ ቁርባን

 1. ዕላማ ጸጋ ምሥጢረ ቁርባን ሕይወት እዩ
 2. ዘይብላዕ በሊዕና ሞትና፡ ዝብላዕ በሊዕና ድማ ሕይወት ረኸብና
 3. እታ ሕይወት እትህብ ኦም ፈውስና ነበረት
 4. ኢየሱስ ሓቅኛ ኦም ሕይወት እዩ: ፍጹም ሊቀ ካህናት ሕይወት'ን እዩ
 5. ትርጉም ቁርባን ዝብል ቓል
 6. ተጠራጠርቲ: ሥጋን ደምን ክርስቶስ ምስልን መዘከርታን እዩ ይብሉ
 7. ድሕረ ባይታ ምሳሌ ቅዱስ ቁርባን
 8. ኣመሰራርታ ቅዱስ ቁርባን ብክርስቶስ
 9. ምሥጢረ ቁርባን ዘድሕን ጸጋ እዩ
 10. ቅዱስ ቁርባን ሓቀኛ መሥዋእቲ እዩ
 11. ድሕረ ባይታ መዘከርታ ፋሲጋ
 12. ሥርዓት ኣከባብራ በዓል ፋሲጋ ብላዕ፡ ኣይትብላዕ
 13. መዛዘሚ

ሜሮን

 1. ጸጋ ድሕነት ብሸውዓተ ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ይዕደል-->7ይ ክፋል
 2. ሜሮን ህላውነት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ማለት እዩ-->-->8ይ ክፋል
 3. ምሁራት ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ሜሮን እንታይ ይብሉ-->9ይ ክፋል
 4. ዅሉ ኣሚኑ ዝተጠምቀ ዘበለ ብመንፈስ ክሕተም ተገብኦ-->10ይ ክፋል

ድሕነት ብጸጋ
 1. ሕጊ ሙሴን ጸጋ ክርስቶስን-->1ይ ክፋል
 2. ድሕነት ብጸጋ-->2ይ ክፋል
 3. ዓሰርተ ትእዛዛት ዘለኣለማዊ ሕጊ እግዚኣብሔር እዩ፡ ሕጊ ሙሴ ግና ጊዝያዊ ነበ-->3ይ ክፋል  
 4. መለኮታዊ ጸጋ ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን እዩ--> 4ይ ክፋል 
 5. መለኮታዊ ጸጋ ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን እዩ-->5ይ ክፋል
 6. ሓድሽ መቓልሕ ብሉይ ኪዳን--> 6ይ ክፋል
 7. ጸጋ ድሕነት ብሸውዓተ ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ይዕደል--> 7ይ ክፋል
 8. ምሳሌኣዊ ድሕረ ባይታ  ጥምቀት ካብ ብሉይ ኪዳን--> 8ይ ክፋል
 9. ብሓድሽ ህይወት ምስኡ ክንመላለስ ናብ ሞት ምስኡ ተቐበርና--> 9 ክፋል

ጥምቀት
 1. ዝኣመነን እተጠምቀን ኪድሕን፡እቲ ዘይኣመነ ግና ኪዅነን እዩ -->1ይ ክፋል
 2. ጥምቀት ኣብ ሓድሽ ኪዳን -->2ይ ክፋል
 3. ትርጉም ምሥጢረ ጥምቀት -->3ይ ክፋል
 4. ኣድላይነት ጥምቀት ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን -->4ይ ክፋል
 5. ጥምቀት ኣብ እዋን ሕጻንነትን ኣብ እዋን ዕቤትን -->5ይ ክፋል
 6. ጥምቀት ሓንሳብ ጥራይ ድኣ ይወሃብ እምበር ኣይደጋገምን-->6ይ ክፋል

ወንጌል ሓዋርያዊ ትውፊት(Paradosis)
 1. ሓዋርያዊ ትውፊት (PAR ADOSIS)-->1ይ ክፋል
 2. ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ ትውፊት እንታይ ይብል-->2ይ ክፋል
 3. ጽሑፋትከ ብዛዕባ ትውፊት እንታይ ይብሉ?-->3ይ ክፋል
 4. ንሓዋርያት ክንመስል ይግብኣና -->4ይ & 5ይክፋል
 5. እዋናውያን መማህራን ትውፊት--> 6ይ ክፋል
 6. ነታ ማሕበር ጐይታ ክትጓሰዩ፥ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ሸመኩም--> 7ይ ክፋል
 7. ወንጌል ትውፊት ሓዋርያት እዩ--> 8ይ ክፋልን መወዳእታን

ኣብ መንግሥተ ሠማያት መን ይዓቢ
 • ኣብ መንግሥተ ሠማያት መን ይዓቢ-->1ይ ክፋል
 • ኣብ መንግሥተ ሠማያት መን ይዓቢ-->2ይ ክፋል

ጸብጻብ ጲላጦስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ
 • ጸብጻብ ጲላጦስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ-->2ይ ክፋል

በስመ ኣብ ወወልድ ወመነፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ. ኣሜን።

ስለምንታይ ብኦርጋን መዝሙራት ትጥቀሙ ኣለኹም? እዚ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣይኮነን፣ ስለዚ ብኦርጋን መዝሙር ምዝማር እንተተረፈ ይሓይሽ ።

ወስብሓት ለእግዚኣብሔር!
ካብ ግርማይ  ክብረኣብ።

መልሲ ካብ ኣመሓዳራ መርበብ ሓበሬታ

ብክርስቶስ ፍቁር ሓውና ግርማይ፣ ሰላም ኣምላኽ ንዓኻ ይኹን።ስለ ሕቶኻ እናመስገንና፣ ንሕቶኻ ብጌጋ ተረዲእና ግጉይ መልሲ ከይንህብ ምእንቲ ስለምንታይ ኦርጋን ናይ ኦርቶዶክስ ኣይኮነን ከምዝበልካ ሓሳባትካ ከተነጽረልና ብተስፋ ንጽበ። ኣቦታት ካህናት መልሲ ክህቡኻ ድማ ድልዋት እዮም።

ኣንበብቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለኩም ርእይቶ ክትልእኩልና ድማ በዚ ኣጋጣሚ ነዘኻኽር።

ብመጀመርታ ኣብ ስራሕኩም ዓወትን ኣሳልጦን ይምንየልኩም። ቀጺለ ድማ ነዚ ዝስዕብ ሕቶይ ክትምልሱለይ ብትሕትና እሓትት።

ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ፥ ንስቓይና ኸኣ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ፥ ንሕና ግና ብእግዚኣብሔር ከም ዝተወቕዐን ከም ዝተቐዝፈን ከም ዝተዋረደን ጌርና ቆጸርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ ገበንና ቆሰለ፥ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፥ ንሕና ሰላም ምእንቲ

 1. ለባም ወዲ ነቦኡ የሐጉስ፥ ዓሻ ወዲ ግና መጕሃዪ ኣዲኡ እዩ። ምሳ፡ 101
 2. ለባም ሰብ ብምስትውዓል ይዛረብ፥ ዓሻ ግና መቕጻዕቲ ይግብኦ። ምሳ 1013
 3. ለባማት ፍልጠት ይእክቡ፥  ዓሻ ክዛረብ ከሎ ግና ጥፍኣት የስዕብ። ምሳ 1014

ምኽንያት ፈተና

1.“ካብዞም ብኣይ ዚኣምኑ ንኣሽቱ ንሓደ ዜስሕት

ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርቶስ ወላዲት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘለዓለማዊት ድንግልን ንጽሕትን እያ። ብኽብርን ግርማን ካብ ኪሩቤል ትዓቢ። ድንግል ብሕሊና ድንግል ብሥጋ ስለ ዝኾነት ድማ ድንግል በክልኤ

Radio Tewahdo

 Video - Youtube

TV Tewahdo

A Message from H.G. bishop Mekarios

መጸናንዒ ቃል ብብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ

ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብኸመይ

</div