S5 MP3 Player - плагин joomla Mp3

ብብዝሒ ምእመናን ብክብ ዝበለ ፍስሓን ሓጎስን ዝተጸንበለ በዓል ቅዱስ መስቀል ኣብ ቀዳምን ሰንበትን

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን።

ኣቐዲምና እንቋዕ ናብ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብሰላም ብደሓን ኣብጽሓና ብምባል፣

ንግደት ኣስተር ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማርያም ጀነቫ፣ ብዙሓት ምእመናንን ውሉደ ክህነትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዕለት ቀዳም ጥሪ 28, 2012 . ፈረንጂ ክብ ብዝበለ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ።

ናይ 80 ዓመት ዕድመ፣ 60 ዓመት ምንኩስናን 20 ዓመት ጳጳስ ኮይነም ካብ ዘገልግሉን  ኣብ ዝብል ሰለስተ ኣርእስቲ ዝተመርኮሰ  ጽንብል ንብፁዕ ኣብነ መቃርዮስ ዝምልከት በዓል ጽምብል ሰንበት ግንቦት 1, 2011 ኣብ

ሓያሎ ሰባት ብተለፎንን ብኢመይልን ክትረኽቡና ጻዕሪ ዘካየድኩም፣ ስለ ምድንይና ይቕሬታ እናሓተትና ንኢየሩሳሌም ብርትዓዊ ዋጋን ብዝተማእከለ መገድን ክትገሹ እትደልዩ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ፣ በዚ ዝስዕብ ብቐጥታ ደዊልኩም ዘድሊ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

  1.  ፍረወይኒ ጊለ፣ (416)485-6387 ቶሮንቶ ካናዳ
  2. ጸጋይ በርሀ፣ (425)503-5208 ስያትል ..ኣሜርካ

መንበረ ጵጵስና ሰሜን ኣሜርካ

ናብ ኩሎም ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን

ንምክትታል ምእንቲ ኪጥዕም፣ ኣብ ሚያዝያን ግንቦትን ተሰሪዖም ዘሎዉ መደባት ብምሕባር፣ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለም ዝርከቡ ውሉደ-ክህነትን ምእመናንን ተጠቀምቲ ናይዚ መደብ ኪኾኑ በዚ ኣጋጣሚ ንላቦ። 

Radio Tewahdo

 Video - Youtube

TV Tewahdo

A Message from H.G. bishop Mekarios

መጸናንዒ ቃል ብብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ

ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብኸመይ

</div