S5 MP3 Player - плагин joomla Mp3

ጥሪ 2018 መዓልታዊ ፈነወ ራድዮ ተዋህዶ - Radio Tewahdo daily program 2018

ቀዳም 20 ጥሪ 2018: ምእንቲ ክርስቶስ ብሓጎስ ከይንሳቐ ዝዕንቅፉና 7 ክፋል 

ዓርቢ 19 ጥሪ 2018: መልእኽቲ ጥምቀት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ

ዓርቢ 19 ጥሪ 2018: ምስጢረ ስጋዌ 7ይ ክፋል 

ሓሙስ 18 ጥሪ 2018: እቲ ስደተኛ መንእሰይ - መበል 25 ክፋል 

ረቡዕ 17 ጥሪ 2018: ህይወት ቅዱሳን፡ ህይወት ሃና - 1 ክፋል 

ሰሉስ 16 ጥሪ 2018: ዘይነዓቕ ንእስነት ካብ ብኽነት ተጠንቅቕ - መበል 33 ክፋል 

ሰኑይ 15 ጥሪ 2018: ቃልኪዳን ኣብ ግብራዊ ናብራ - መበል 21 ክፋል 

ሰንበት 14 ጥሪ 2018: ኢየሱስ፡ ናዝሬታዊ 

ቀዳም 13 ጥሪ 2018: ምእንቲ ክርስቶስ ብሓጎስ ከይንሳቐ ዝዕንቅፉና 6 ክፋል 

ዓርቢ 12 ጥሪ 2018: ምስጢረ ስጋዌ 6ይ ክፋል 

ሓሙስ 11 ጥሪ 2018: እቲ ስደተኛ መንእሰይ - መበል 24 ክፋል 

ረቡዕ 10 ጥሪ 2018: ህይወት ቅዱሳን፡ ህይወት ሩት - 3 ክፋል 

ሰሉስ 9 ጥሪ 2018: ዘይነዓቕ ንእስነት ካብ ብኽነት ተጠንቅቕ - መበል 32 ክፋል 

ሰኑይ 8 ጥሪ 2018: ቃልኪዳን ኣብ ግብራዊ ናብራ - መበል 20 ክፋል 

ሰንበት 7 ጥሪ 2018: ልደት ጎይታና ኢየሱስ 

ቀዳም 6 ጥሪ 2018: ምእንቲ ክርስቶስ ብሓጎስ ከይንሳቐ ዝዕንቅፉና 

ዓርቢ 5 ጥሪ 2018: መንእሰይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝረኽቦ ረብሓ 

ሓሙስ 4 ጥሪ 2018:  እቲ ስደተኛ መንእሰይ - መበል 23 ክፋል 

ረቡዕ 3 ጥሪ 2018: ህይወት ቅዱሳን፡ ህይወት ሩት - 2 ክፋል 

ሰሉስ 2 ጥሪ 2018: ዘይነዓቕ ንእስነት ካብ ብኽነት ተጠንቅቕ - መበል 31 ክፋል 

ሰኑይ 1 ጥሪ 2018: ቃልኪዳን ኣብ ግብራዊ ናብራ - መበል 19 ክፋል 

ፈነወ ራድዮ ተዋህዶ 2017 - Daily Radio broadcast in 2017

Radio Tewahdo

 Video - Youtube

TV Tewahdo

A Message from H.G. bishop Mekarios

መጸናንዒ ቃል ብብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ

ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብኸመይ

</div